Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Chủ nhật, ngày 23/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Ký hiệu Số 125/QĐ-UBND
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH về việc thông qua chInh sách trong đề nghj xây dựng Nghj quyết cüa Hội dồng nhân dan tinh quy djnh chInh sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động va can bộ, công chức cấp xã, người hoạt động khong chuyên trách ở cap xã, & thôn, to dan phô dôi dir do sap xp do'n vj hành chInh cap huyn, cap xã trên dja bàn tinh Ninh BInh
Cơ quan ban hành Văn bản huyện
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 2024-03-20
Ngày hiệu lực 2024-03-20
Ngày hết hiệu lực 0000-00-00
Người ký duyệt
Tài liệu

Xem chi tiết tại đây.

Thông tin truy cập

Truy cập: 155238

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 232