Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ tư, ngày 24/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Quyết định công bố DVC mức độ 4

Thứ ba, 18/07/2023

Quyết định 388 của UBND tỉnh. Xem chi tiết tại đây.

Danh mục DVC mức độ 4. Xem chi tiết tại đây

Quyết định 717. xem chi tiết tại đây

QĐ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. xem chi tiết tại đây

QĐ QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Xem chi tiết tại đây.

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể Thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Xem chi tiết tại đây

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Xem chi tiết tại đây.

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Xem chi tiết tại đây.

QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Noi_dung_TTHC_cap_xa. Xem chi tiết tại đây

Thông tin truy cập

Truy cập: 194040

Trực tuyến: 20

Hôm nay: 1641