Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ sáu, ngày 24/03/2023
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Tài liêu tuyên truyền nghị định 104

Thứ sáu, 17/03/2023

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ PHƯƠNG THƯC XÁC THỰC

CÔNG DÂN KHI SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

(Kèm theo Công văn số        /UBND-CA ngày     /3/2023 của UBND thành phố)

 

 
 

 

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023, Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các cơ quan, tổ chức có thể sử dụng 7 phương thức sau để xác nhận thông tin công dân. Cụ thể:

          Thứ nhất, người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử. Đây là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Theo Điều 3, Điều 18 và Điều 20 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định, khi công dân xuất trình CCCD thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về căn cước công dân.

          Thứ hai, công dân, cơ quan, tổ chức dùng thiết bị đọc mã QR trên căn cước công dân gắn thiết bị được tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc các thông tin gồm: Số căn cước công dân; số chứng minh nhân dân 9 số; họ và tên; ngày sinh; giới tính; nơi thường trú; ngày cấp căn cước công dân.

          Thứ ba, công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

          Các thông tin gồm: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quê quán; nơi thường trú; số chứng minh đã được cấp; ảnh chân dung; vân tay;

          Thứ tư, người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Theo đó, sau khi truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: htttp://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn, công dân đăng nhập tài khoản theo hướng dẫn.

          Sau đó, chủ tài khoản truy cập vào chức năng "Thông tin công dân". Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiển thị gồm: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; nơi thường trú; số định danh cá nhân; số chứng minh nhân dân.

          Thứ năm, cá nhân sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

          Để thực hiện, công dân đến cơ quan công an đăng ký tài khoản mức 2; cài ứng dụng VNeID; kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo. Sau khi được kích hoạt, thông tin hiển thị trên VNeID gồm: số căn cước công dân; họ và tên; ngày sinh; giới tính; đặc điểm nhận dạng; số điện thoại, thông tin cư trú.

          Thứ sáu, công dân sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú được ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Công an.

          Để có giấy này, người dân đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước để đề nghị cấp, hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết.

          Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện tối đa cho công dân khi xin cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú. Mẫu giấy này có đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về nơi cư trú của công dân, thông tin về chủ hộ, mối quan hệ của các thành viên trong hộ gia đình.

          Thứ bảy, công dân sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin

trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

          Bộ Công an đã chỉ đạo cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người chưa được cấp căn cước công dân trên toàn quốc.

          Các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân gồm: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; tình trạng hôn nhân; nhóm máu.

 

Thông tin truy cập

Truy cập: 15529

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 34