Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Chủ nhật, ngày 23/06/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tam Điệp

Thứ ba, 02/04/2024

Ngày 29/03/2024, UBND thành phố Tam Điệp ban hành văn bản số 52/TB-UBND về việc thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tam Điệp. Theo đó:

1. Mục đích: Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2024, đồng thời khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và lợi thế của thành phố, sử dụng đất tiết kiệm, bền vững.

2. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình với các nội dung chủ yếu như sau:

+ Phân bổ diện tích các loại đất trong năm Kế hoạch 2024.

+ Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024.

+ Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024.

+ Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024.

UBND thành phố Tam Điệp thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tam Điệp tại trụ sở UBND thành phố:

+ Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp: Địa chỉ: http://tamdiep.ninhbinh.gov.vn

+ UBND Các phường, xã : Tại trụ sở UBND phường, xã .

Nhằm thông báo rộng rãi  công khai được thực hiện trong suốt năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tam Điệp để đông đảo nhân dân được biết để thực hiện, UBND thành phố tuyên truyền tới các cơ quan, tổ chức và Nhân dân! 

186/QĐ-UBND quyết định xem chi tiết tại đây

52/TB-UBND thông báo xem chi tiết tại đây

Bản đồ và các biểu chi tiết kèm theo dowload tại đây

Nguồn trang TTĐT thành phố.

Thông tin truy cập

Truy cập: 155334

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 328