Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ tư, ngày 07/06/2023
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Bắc Sơn tổ chức bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2024

Thứ tư, 20/07/2022

Sáng ngày 17/7/2022, 19/19 tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Sơn tiến hành bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2024

Cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2024 được tổ chức đảm bảo đúng quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ quốc Hội; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Thông tư sô 04/2012/TT-BNV ngày 3/12/2012; Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ nội vụ; Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế về tổ chức các hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Khai mạc bầu cử tổ trưởng tại tổ dân phố 18

Việc bầu cử tổ trưởng dân phố tại các tổ dân phố đều được thực hiện theo đúng quy trình và các bước quy định; Trên cơ sở thống nhất với chi ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận tổ dân phố đề cử danh sách để hội nghị của tổ dân phố bầu Tổ trưởng tổ dân phố mới; tại hội nghị  này cử tri tại các tổ dân phố có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử. Sau khi chốt danh sách người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố đương nhiệm giới thành viên tổ bầu cử để hội nghị tổ dân phố quyết định (bằng hình thức giơ tay biểu quyết). Việc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố mới tại hội nghị tổ dân phố có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bằng hình thức bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định. Riêng việc bầu cử tổ trưởng dân phố ở phường Bắc Sơn, UBND phường thống nhất bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cử tri tham gia bỏ phiếu tại tổ dân phố 7

Do làm tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn nên cuộc bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn phường Bắc Sơn đạt kết quả tốt, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các tổ dân phố đạt 100% ( riêng tổ dân phố 18 đạt 98,5%), tỷ lệ phiếu hợp lệ đạt 100%.

Một số hình ảnh hoạt động:

Xuân Bình

Thông tin truy cập

Truy cập: 19177

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 6