Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Chủ nhật, ngày 26/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp hoàn thành tập huấn nghiệp vụ thực hiện Chuyển đổi số

Thứ ba, 31/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND thành phố triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại phường Bắc Sơn năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND thành phố triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại phường Bắc Sơn năm 2021; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND phường Bắc Sơn về việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại phường, trong tháng 8 năm 2021, UBND phường Bắc Sơn đã tích cực phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai nhiều nội dung công việc phục vụ thực hiện nhiệm vụ thí điểm chuyển đổi số cấp xã.

Sau khi hoàn thành việc tổ chức khảo sát, đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin, UBND phường Bắc Sơn đã bắt tay ngay vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị. Nội dung của chương trình tập huấn chuyển đổi số tại phường tập chung vào việc phổ biến các nội dung của chuyển đổi số gồm: Chính quyền số (chuyển đổi nhận thức, xây dựng cơ chế chính sách, hạ tầng số, nền tảng số, hoạt động của chính quyền số…); kinh tế số (xây dựng cơ chế chính sách, các hoạt động phát triển kinh tế số…); xã hội số (đầu tư xây dựng hạ tầng số). Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức của phường đã được các cán bộ, kỹ sư của Trung tâm truyền đạt, hướng dẫn cách ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc và các hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ, công chức phường Bắc Sơn tham gia tập huấn kiến thức chuyển đổi số

Để đảm bảo vừa hoàn thành mục tiêu tập huấn, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đồng thời đáp ứng các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, Chương trình tập huấn nghiệp vụ đã được thiết kế và tổ chức đảm bảo hợp lý, khoa học, hiệu quả.  

Với quyết tâm chính trị cao, phường Bắc Sơn đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã năm 2021, góp phần cùng thành phố hoàn thành thí điểm chuyển đổi số cấp huyện, hướng đến xây dựng đô thị thông minh./.

Nguyễn Dương

Thông tin truy cập

Truy cập: 135483

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 564