Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ tư, ngày 24/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Triển khai nhiệm vụ truyền thông chính sách trên mạng xã hội Zalo Official Account của Bộ Nội vụ

Thứ sáu, 28/06/2024

Bộ Nội vụ đã ra mắt kênh Zalo Official Account của Bộ Nội vụ (Zalo OA của BNV) trên nền tảng mạng xã hội Zalo nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông các văn bản, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ đảm bảo kịp thời, đúng định hướng, tạo điều kiện tiếp cận thông tin, trao đổi, thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và xã hội đối với các hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

UBND thành phố triển khai nhiệm vụ truyền thông chính sách trên mạng xã hội Zalo Official Account của Bộ Nội vụ với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố phối hợp quét Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ để tham gia theo dõi hoặc quan tâm tại Phụ lục xem tại đây

2. UBND các phường, xã đặt Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ ở Bộ phận Một cửa, trang chủ Website của Quý cơ quan để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và quan tâm.

 

Hội nghị tập huấn công tác ISO năm 2022

Thứ tư, 25/05/2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của UBND phường, sáng ngày 24/5/2022, UBND phườngBác Sơn  đã tổ chức  tập huấn nhận thức, phương pháp xây dựng, ấp dụng, duy trì và đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật đất đai và chế định thừa kế trong Bộ Luật Dân sự

Thứ năm, 12/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND thành phố Tam ĐIệp về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng các cấp xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2022, UBND thành phố tam điệp phối hợp với UBND phường Bắc Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật đất đai và chế định thừa kế  trong Bộ luật dân sự.

Thông tin truy cập

Truy cập: 194040

Trực tuyến: 20

Hôm nay: 1641