Ủy ban nhân dân P.Bắc Sơn
Thứ ba, ngày 05/07/2022
Chào mừng bạn đến với Website UBND phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Trích dẫn

CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC PHƯỜNG BẮC SƠN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ,

chức danh

Hòm thư công vụ

Số điện thoại

1

Tạ Quang Khải

16/03/1978

Bí Thư Đảng ủy, CT HĐND

khaitt.td@ninhbinh.gov.vn

0945906469

2

Trịnh Thị Minh Tuyết

19/8/1981

Phó Bí thư Đảng ủy

tuyetttm.bacson@ninhbinh.gov.vn

0981119881

3

Mai Thị Minh Thư

26/8/1978

Chủ tịch UBND

thumtm.bacson@ninhbinh.gov.vn

0904506406

4

Trịnh Thị Minh Tuyết

19/8/1981

Phó Chủ Tịch HĐND

tuyetttm.bacson@ninhbinh.gov.vn

0981119881

5

Bùi Đức Tháp

23/02/1982

Phó Chủ tịch UBND

Thapbd.bacson@ninhbinh.gov.vn

0947909700

6

Nguyễn Đình Công

20/9/1987

Phó Chủ tịch UBND

congnd.bacson@ninhbinh.gov.vn

0888268135

7

Phạm Thúy Nga

20/8/1974

Chủ tịch MTTQ

ngapt.bacson@ninhbinh.gov.vn

0977248353

8

Phạm Duy Thoan

08/10/1976

Chỉ huy trưởng Quân Sự

thoanpd.bacson@ninhbinh.gov.vn

0989248959

9

Nguyễn Thị Hải

21/11/1984

Chủ tịch Hội ND

haint.bacson@ninhbinh.gov.vn

0978258023

10

Tạ Thị Hà

05/7/1972

Chủ tịch Hội LHPN

hatt.bacson@ninhbinh.gov.vn

0982329616

11

Nguyễn Xuân Hồ

25/3/1959

Chủ tịch hội CCB

honx.bacson@ninhbinh.gov.vn

09733810649

12

Trương Công Thắng

07/9/1982

Công chức Văn Phòng HĐND-UBND

ubndphuongbacson.td@ninhbinh.gov.vn

0986348812

13

Lê Thị Tuyết Hạnh

24/11/1978

Công chức Văn Phòng Đảng ủy

hanhltt.bacson@ninhbinh.gov.vn

0943483756

14

Nguyễn Thanh Huệ

15/6/1978

Công chức Văn hóa - XH(LĐ-TBXH)

huent.bacson@ninhbinh.gov.vn

0967025229

15

Vũ Cẩm Hà

07/7/1987

Công chức tài chính - Kế toán

havc.bacson@ninhbinh.gov.vn

0977155187

16

Đinh Thị Quyên

01/10/1977

Công chức tài chính - kế toán

quyendt.bacson@ninhbinh.gov.vn

0985118625

17

Bùi Xuân Bình

01/19/1979

Công chức Văn hóa - XH(VH-TT-TT)

binhbx.bacson@ninhbinh.gov.vn

0948948111

18

Trần Quang Anh

14/7/1976

Công chức Tư pháp – hộ tịch

anhtq.bacson@ninhbinh.gov.vn

0985449178

19

Phạm Thị Liễu

12/3/1989

Công chức Tư pháp – hộ tịch

lieupt.bacson@ninhbinh.gov.vn

0985830815

20

Vũ Thị Lý

14/5/1985

Công chức Địa Chính

lyvt.bawcsson@ninhbinh.gov.vn

0987237973

21

Đinh Văn Hiếu

06/10/1989

Cán bộ GTXD-TTĐT

hieudv.bacson@ninhbinh.gov.vn

0976913599